Om oss

Radontjenester måler radon og utfører tiltak for å redusere radonkonsentrasjon!

Radontjenester var en avdeling under Ing. A. Hakedalen AS på Hønefoss frem til 31/12-2015, Januar 2016 er Radontjenester.no eiet 100% av Radontjenester.no AS

Radon i inneluften kommer fra et radioaktivt grunnstoff som finnes i naturen. Mengden avhenger av grunnforholdene. Ved eksponering for radon drar man inn partikler som binder seg med radon og føres ned i bronkiene. Dette spaltes og sendes ut ioniserende stråling, blant annet alfastråling som kan skade cellene med risiko for utvikling av lungekreft. Studier viser at ved reduksjon av radonnivå vil risiko og utvikling falle. Den viktigste radonkilden er byggegrunnen. På nybygg brukes radonsperre, men på eldre hus og bygg må man gjøre andre radontiltak for å reduserer radonnivået.

Alle husstander anbefales å sjekke radonnivået i boligen for å forebygge helsefarene og gjøre radonreduserende tiltak ved behov. Utleieboliger, skoler og barnehager er pliktig til å utføre radonmåling og radonreduserende tiltak innen 2014.

Kontakt oss på post@radontjenester.no mer kontakt info under kontakt oss.
email Om osslinkedin Om ossprint Om ossDel