Radonmåling

Måling av radon i boliger, skoler, barnehager og næringsbygg!

Vi utfører radonmåling i Ringerike, Lier, Drammen, Eiker, Kongsberg, Hallingdal og Valdres,  Asker, Bærum og omegn. Private boliger, barnehager, skoler og andre typer næringsbygg.

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier fra Statens Strålevern. Tiltaksgrense på 100 Bq/m3.  Så lave nivåer som mulig, tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen. Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3

Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter en ombygning. Husstander som har sin vannforsyning fra borebrønner bør måle radoninnholdet i vannet. Måling av radon bør utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med bruk av sporfilm. Ut fra målinger finner vi ut hva slags tiltak man bør gjøre mot spesifikke radonkilder. Dette for å oppnå så lave radonnivåer som mulig.

Konsentrasjonene av radon i et rom er varierende fra dag til dag og det er derfor man måler radon over tid. Rom i underetasjen som ligger mot grunnen er mest utsatt for radoninnstrømning. Andre viktige rom som bør måles er stue og soverom.

Radonmåling er enkelt å gjennomføre. Ta kontakt med oss så plasserer vi ut små detektorer på de utsatte stedene. Etter ca. to mnd. sendes de inn til avlesing og da vil man i løpet av kort tid få resultatet. Pris for to to sporfilmer inkl. rapport kr. 750,- for gjør det selv pakke. (utsolgt)

Radonmåling bør utføres regelmessig og alltid etter ombygging. Over tid kan radonkonsentrasjonen endres pga. setningsskader, ombygging, endring i ventilasjon, eller endringer pga. grave eller sprengningsarbeider i nærheten.

Krav til radonmåling på skoler og barnehager strålevernforskrift.

Krav til radonmåling og radontiltak på utleieboliger strålevernforskrift.

 

 

 

email Radonmålinglinkedin Radonmålingprint RadonmålingDel