Radonstråling

Et høyt antall boliger i Norge er utsatt for radonstråling!

Mange nordmenn er utsatt for kreftfremkallende radonstråling. Det er ca. 450 000 nordmenn som er eksponert for høy radonstråling i boligene sine.

Vi tilbringer mye tid inne og i tillegg har vi en del bergarter som inneholder radon. En del av boligene her til lands fungerer som magasiner for radon. Det er dårlig utlufting i nyere boliger spesielt de som er bygget de siste 30 årene. Resultatet blir at den svært skadelige radongassen lekker inn i huset uten å komme ut. Kjellerrom er spesielt utsatt og anbefales ikke til innredning av barnerom. Les artikkelen hvor norske forskere advarer mot kjellerrom. 

Etter røyking er radonstråling den mest vanlige årsaken til lungekreft. I tillegg viser en norsk undersøkelse at forekomsten av MS er høyere i kommuner med høy radonstråling.

Det er ofte enkle løsninger som skal til for å redusere radonstråling. Ved å plassere ut sporfilm i boligen eller oppholdsrom på næringsbygg, får man i løpet av 2 mnd. kartlagt om man er eksponert for radon. Er radonnivåene mellom 200 og 400 Bq/m3 kan man gjennomføre en del grep selv. Lage tettere rørgjennomføringer, tette hull, sprekker eller åpninger i betonggulv. Ekstra sikring av støpeskjøter i overgangen mellom gulv og vegg. Øke antall lufteventiler og få en balansert ventilasjon med god utlufting.

Er verdiene over 400 Bq/m3 eller det ikke holder med de andre tiltakene, bør man få faglig hjelp til andre tiltak. Kontakt oss på post@radontjenester.no eller ring  Asbjørn Olsen tlf. 928 94 679 eller Arild Haukedalen tlf. 911 61 500 for faglig bistand, måling og rådgivning.

Sjekk her om din kommune er i risikoområdene. Dersom du bor i et risikoområde, eller det ikke har vært foretatt tilstrekkelig med målinger der du bor, bør du selv sørge for å måle radonverdiene i boligen din. Har du utleiebolig er du pliktig til å gjøre dette innen 1. januar 2014. Alle skoler og barnehager er også berammet av den nye strålevernsforskriften.

Skole må gjennomføre tiltak for å reduserer radonnivå som er langt over grensen.

Få vet at like mange dør av radon som trafikkulykker hvert år.

 

email Radonstrålinglinkedin Radonstrålingprint RadonstrålingDel