Strålevernforskrift

Barnehager, skoler og utleieboliger skal utføre radonmåling og utbedring før 2014!

I den nye Strålevernforskriften er det krav til radonmåling og radon utbedring av alle utleieboliger, barnehager og skoler innen 1. januar 2014.  De overordnede målene til Statens Strålevern er å redusere betraktelig antall lungekrefttilfeller fra radoneksponering i Norge.

Strålevernforskriften krav til radon måling. Strategien som benyttes er å få gjennomført radonmålinger og tiltak som fører til så lave radonkonsentrasjoner som mulig i alle typer bygninger.

Radongass er en radioaktiv gass og etter røyking, er radongass den nest største årsaken til lungekreft, i følge WHO. Det er anslått av mellom 100 og 300 tilfeller av lungekreft hvert år skyldes radoneksponering i inneluft, ifølge Teknologisk Institutt. Faren øker hvis du er utsatt for ståling over tid.

Statens strålevern anbefaler å gjennomføre tiltak dersom radonkonsentrasjonen overskrider 200 Bq/m3 i for eksempel soverom. Anbefalte tiltak er ombygging eller bedre ventilasjonen.

Det foreligger nå forslag til lovbestemt radonmåling ved kjøp og salg av bolig.

 

email Strålevernforskriftlinkedin Strålevernforskriftprint StrålevernforskriftDel